Izobraževanje

Dandanes je temeljni ključ do uspeha neprestano učenje in razvoj. V LMPS skrbimo za izobraževanje na področju meroslovja, tako študentov kot tistih, ki iščejo dodatna strokovna znanja po končanju šolanja. V študijsko-izobraževalnem procesu, ki poteka na Fakulteti za strojništvo, sodelujemo na vseh treh študijskih stopnjah prenovljenega bolonjskega študija. Študenti pri učnih vsebinah predmetov spoznavajo kako meriti, s čim meriti in predvsem tudi kako ovrednotiti ter ponazoriti izmerjene vrednosti različnih procesnih veličin stanja. Poleg fizikalno-teoretičnih izhodišč delovanja merilne opreme in merilnih sistemov je velik poudarek tudi na samostojnem praktičnem izvajanju različnih preizkusov in vaj, ki jih študentje opravljajo v našem laboratoriju. Več…

Raziskave in razvoj

Ne ukvarjamo se le z učenjem že poznanega in s poučevanjem le-tega, marveč poskušamo odkriti tudi zaenkrat še nepoznano. Naša raziskovalna skupina sestoji iz mladih raziskovalcev, ki lahko večino svojega časa namenijo raziskavam, ter tistih malo starejših, ki svoj čas za raziskave usklajujejo z drugimi tekočimi pedagoškim ter ostalimi aktivnostmi. Osrednja področja naših razpoznavnih aktivnosti so merilna dinamika procesnih veličin (temperature in tlaka) ter  posebej razvoj in validacija merilne opreme s področja pretoka enofaznih tekočin.  S svojimi izkušnjami pomagamo pri razvojno-raziskovalnem delu domačim in tujim podjetjem. Rezultati našega dosedanjega dela in izvirne znanstvene objave v mednarodno uveljavljenih revijah so nas naredili prepoznavne doma in po svetu.  Več…

Merjenje in umerjanje

Zgodovina merjenja in umerjanja sega daleč nazaj v zgodovino sodobne civilizacije. Velik mejnik v sodobni zgodovini predstavlja Metrska konvencija iz leta 1875, s katero je (takrat) 17 držav vzpostavilo organizacijsko meroslovno infrastrukturo, ki omogoča enotno delovanje na področju merskih enot. V sredini 20. stoletja je prišlo do oblikovanja sistema SI merskih enot, ki so realizirane s pomočjo primarnih meroslovnih etalonov, s katerimi se vzpostavlja veriga meroslovne sledljivosti na nižje ravni meroslovja. Za sledljivost merjenja oz. neprekinjeno verigo primerjav meroslovnih značilnostih z umerjanji različnih merilnikov procesnih veličin skrbimo tudi v LMPS. Uradno od strani države smo že več let akreditirani za področji merjenja tlaka in temperature, v letu 2012 pa smo prejeli tudi akreditacijo za področje merjenja majhnih pretokov različnih plinov. Več…