Eksperimentalne metode – Laboratorijske vaje


 • Pripravljalne (AV) in laboratorijske (LV) vaje so obvezne.
 • Pred prihodom na pripravljalno vajo si obvezno natisnite predlogo za vajo, ki je objavljena med gradivi na sistemu VIS.
 • Sezname skupin in urnike si lahko ogledate na VIS-u.
 • LV potekajo v LMPS (nasproti vratarja).
 • Kontakt: andrej.svete@fs.uni-lj.si
 
 

Urniki in skupine

 • Vaje pri predmetu so razdeljene na 3 uvodne oz. pripravljanje vaje (AV), ki potekajo v predavalnici, in 3 laboratorijske vaje (LV), ki potekajo v laboratoriju LMPS.
 • Urniki avditornih in laboratorijskih vaj pri Eksperimentalnih metodah 2. del (laboratorij LMPS) so objavljeni na VIS-u.
  
  

Vsebina vaj

 • Temperaturna merilna dinamika in merjenje površinskih temperatur
 • Časovne in frekvenčne dinamične lastnosti merilnega sistema za tlak
 • Umerjanje termopara in mehanskega merilnika tlaka
    
  

Ocenjevanje

Ocena vaj je sestavljena iz: 
1) pripravljenosti in aktivnosti na vajah in opravljanja domačih nalog (bo sprotno preverjano na vsaki laboratorijski vaji) – 50 %,
2) rezultata zaključnega testa iz vaj – 50 %.

 • Za pozitivno oceno vaj mora študent pridobiti vsaj 50 % možnih točk tako iz pripravljenosti na vajah (1) kot tudi iz zaključnega testa (2). Ocena vaj je določena na podlagi povprečnega števila vseh točk zbranih iz postavk (1) in (2) po objavljenem ocenjevalnem kriteriju.
 • Če študent na opravi zaključnega testa iz vaj v prvih dveh razpisanih rokih, je ocena vaj, ki jo pridobi po pozitivnem rezultatu zaključnega testa, enaka 6.
 • V tekočem šolskem letu bodo razpisani štirje roki za zaključni test pri vajah, in sicer predvidoma dva po končanih vajah (v zimskem izpitnem obdobju) in po en v (pred) poletnem oz. jesenskem izpitnem obdobju.
 • Opravljene vaje so pogoj za pristop k izpitu.
 • Če študent v šolskem letu ne opravi vaj v celoti (prisotnost in zaključni test), mora vaje v naslednjem šolskem letu opravljati ponovno.