Merilna tehnika – Laboratorijske vaje


 • Avditorne (AV) in laboratorijske (LV) vaje so obvezne.
 • Pred prihodom na AV si obvezno natisnite predlogi za naslednji sklop vaj.
 • LV potekajo v LMPS (nasproti vratarja).
 • Kontakt: gregor.bobovnik@fs.uni-lj.si

    

Vsebina vaj

 • Računalniško zajemanje in obdelava merilnih signalov
 • Statične značilnice merilne opremh
 • Elementi temperaturnega merilnega sistema
 • Vrednotenje merilne negotovosti
 • Merjenje mehanskih deformacij in premočrtnih pomikov
 • Merjenje zasukov, vrtilne frekvence in mehanskih nihanj

    

Ocenjevanje

Ocena vaj je sestavljena iz:
1) pripravljenosti in aktivnosti na vajah in opravljanja domačih nalog (bo sprotno preverjano na vsaki laboratorijski vaji) – 50 %,
2) rezultata zaključnega testa iz vaj – 50 %.

 • Za pozitivno oceno vaj mora študent pridobiti vsaj 50 % možnih točk tako iz pripravljenosti na vajah (1) kot tudi iz zaključnega testa (2). Ocena vaj je določena na podlagi povprečnega števila vseh točk zbranih iz postavk (1) in (2) po objavljenem ocenjevalnem kriteriju.
 • Če študent na opravi zaključnega testa iz vaj v prvih dveh razpisanih rokih, je ocena vaj, ki jo pridobi po pozitivnem rezultatu zaključnega testa, enaka 6.
 • V tekočem šolskem letu bodo razpisani štirje roki za zaključni test pri vajah, in sicer predvidoma dva po končanih vajah (pred in v zimskem izpitnem obdobju) in po en v (pred) poletnem oz. jesenskem izpitnem obdobju.
 • Opravljene vaje so pogoj za pristop k izpitu.
 • Če študent v šolskem letu ne opravi vaj v celoti (prisotnost in zaključni test), mora vaje v naslednjem šolskem letu opravljati ponovno.