Meritve PAP – Laboratorijske vaje


  • Avditorne (AV) in laboratorijske (LV) vaje so obvezne.
  • Pred prihodom na AV si obvezno natisnite predlogi za naslednji sklop vaj, ki sta objavljeni med gradivi na sistemu VIS.
  • LV potekajo v LMPS (nasproti vratarja).
  • Kontakt: andrej.svete@fs.uni-lj.si

Skupine in urniki

  • Vaje pri predmetu so razdeljene na 6 laboratorijskih vaj (LV), ki potekajo v laboratoriju LMPS, in 3 uvodne oz. pripravljalne vaje (AV), ki potekajo v predavalnici in obravnavajo vsebino dveh laboratorijskih vaj.
  • Urniki avditornih in laboratorijskih vaj in seznam študentov po skupinah so objavljeni med gradivi predmeta Meritve na sistemu VIS.
 
 

Ocenjevanje

Za pridobitev pozitivne ocene pri laboratorijskih vajah je potrebno izpolniti sledeče kriterije:

  • obvezna prisotnost na avditornih in laboratorijskih vajah,
  • pozitivna ocena pripravljenosti in sodelovanje na vajah,
  • pozitivna ocena iz zaključnega testa iz vaj.

Število točk, ki jih lahko dosežete na vaji, je sestavljeno iz: (i) pripravljenosti na vajah in opravljanja domačih nalog (50 %) in (ii) rezultata zaključnega testa iz vaj (50 %). Pri obeh morate zbrati vsaj polovico vseh možnih točk.  Opozorilo: Prepisovanje iz že izpolnjenih predlog je ocenjeno z negativno oceno!

Končne ocene vaj bodo objavljene med gradivi na sistemu VIS.