Vabilo študentom, ki jih zanima sodelovanje pri razvojnem in raziskovalnem delu v našem laboratoriju.

Nekaj aktualnih vsebin, ki se trenutno odvijajo v laboratoriju: 

- Različni odprti problemi s področja merjenja pretoka tehničnih in medicinskih plinov.

- Razvoj in analiza dinamičnega tlačnega generatorja z udarno cevjo.

- Avtomatizacijo merilnih sistemov pri umerjanju merilne opreme, eksperimentalno delo z uporabo programskega okolja LabVIEW.

Kontakt: izr. prof. dr. Jože Kutin (joze.kutin@fs.uni-lj.si, kabinet N-28)