Izobraževanje – Učne delavnice


V zadnjih letih smo v laboratoriju LMPS organizirali že več deset učnih delavnic, ki so namenjene dopolnilnemu izobraževanju osebja iz industrije. Na njih obravnavamo različne vsebine, ki so povezane s področjem meroslovja:

 • obvladovanja merilne opreme,
 • analiza merilne negotovosti,
 • merjenje tlaka,
 • merjenje temperature,
 • merjenje pretoka kapljevin,
 • merjenje pretoka plinov,
 • merjenje relativne vlažnosti,
 • tehnične zahteve standardov SIST EN ISO/IEC 17025, SIST EN ISO/IEC 17020,
 • obdelava merilnih signalov,
 • avtomatizacija merilnih sistemov,
 • eksperimentalna mehanika tekočin ipd.

Učne delavnice laboratorija LMPS so uporabne za vse tiste, ki se v podjetjih ukvarjajo z nabavo merilne opreme, pripravo merilnih in nadzornih sistemov, izvajanjem meritev, vrednotenjem izmerkov, umerjanjem, zagotavljanjem merilne sledljivosti in kakovosti procesov … Glavna lastnost naših delavnic je praktična oziroma eksperimentalna predstavitev danih vsebin, z izvajalci, ki so strokovno usposobljeni in imajo praktične izkušnje na obravnavanem področju.

Trenutno so načrtovane štiri učne delavnice s področja temperature, tlaka, pretoka in merilne negotovosti, katerih vsebina je podrobneje predstavljena v nadaljevanju. V primeru, če trenutno ni objavljene vsebine v posamezni učni delavnici, ki vas zanima, vas prosimo, da nam sporočite želje vašega delovnega okolja.

Informacije o vsebini učnih delavnic LMPS

 

Učna delavnica: MERJENJE PRETOKA TEKOČIN – IZVEDENA

Termin izvajanja: četrtek, 31. marec 2022

Vsebina učne delavnice:

 • Izhodišča merjenja masnega in prostorninskega toka plinov in kapljevin.
 • Obvladovanje pomembnejših virov negotovosti merjenja pretoka tekočin.
 • Kratek pregled merilnih metod za etalonska in industrijska merjenja pretoka tekočin.
 • Praktični primeri merjenja masnega in prostorninskega toka tekočin.
 • Prepoznavanje vgradnih vplivov na delovanje merilnikov pretoka tekočin.
 • Merjenje pretoka puščanja preko tlačnega preskusa.

Prijava

Na učno delavnico se prijavite s potrjeno prijavnico s seznamom udeležencev, ki jo pošljite na naš naslov po pošti ali elektronski pošti (katja.tajc@fs.uni-lj.si).


Učna delavnica: MERJENJE TEMPERATURE

Termin izvajanja: preložen v leto 2022 (točen termin bo določen kasneje – nekaj mesecev pred izvedbo učne delavnice)

Vsebina učne delavnice:

 • Izhodišča merjenja temperature.
 • Kratek pregled merilnih metod za merjenje temperature.
 • Praktični primeri merjenja temperature z uporovnimi merilniki temperature in termopari.
 • Praktični primeri vrednotenja temperaturno reguliranih prostorov.
 • Praktični primer merjenja površinskih temperatur: dotikalno merjenje, infrardeča termometrija.

Prijava

Na učno delavnico se prijavite s potrjeno prijavnico s seznamom udeležencev, ki jo pošljite na naš naslov po pošti ali elektronski pošti (katja.tajc@fs.uni-lj.si).


Učna delavnica: VREDNOTENJE MERILNE NEGOTOVOSTI IN OBVLADOVANJE MERILNE OPREME

Termin izvajanja: preložen v leto 2022 (točen termin bo določen kasneje – nekaj mesecev pred izvedbo učne delavnice)

Vsebina učne delavnice:

 • Pregled temeljnih meroslovnih pojmov, ki definirajo lastnosti merilne opreme in kakovost merilnega rezultata.
 • Zahteve glede obvladovanja merilne opreme v veljavnih mednarodnih standardih in vodilih (ISO/IEC 17025 ipd.).
 • Vsebina poročila o umerjanju in praktični primeri vrednotenja merilne zmogljivosti merilne opreme iz rezultatov umerjanja.
 • Praktični primeri vrednotenja merilne negotovosti neposrednih in posrednih meritev po veljavnih mednarodnih standardih in vodilih (JCGM 100:2008 ipd.).

Prijava

Na učno delavnico se prijavite s potrjeno prijavnico s seznamom udeležencev, ki jo pošljite na naš naslov po pošti ali elektronski pošti (katja.tajc@fs.uni-lj.si).


Učna delavnica: MERJENJE IN UMERJANJE NA PODROČJU TLAKA

Termin izvajanja: preložen v leto 2022 (točen termin bo določen kasneje – nekaj mesecev pred izvedbo učne delavnice)

Vsebina učne delavnice:

 • Osnove merjenja fizikalne veličine tlak ter kratek pregled merilnikov in merilnih metod, ki se uporabljajo za industrijska in etalonska merjenja tlaka.
 • Vplivne veličine na merilno negotovost merjenja tlaka.
 • Praktični primeri izvajanja postopka umerjanja mehanskih in elektronskih merilnikov tlaka po veljavnih mednarodnih standardih in vodilih (EURAMET/cg-17 ipd.).
 • Podajanje rezultatov umerjanja merilnikov tlaka z oceno merilne negotovosti.

Prijava

Na učno delavnico se prijavite s potrjeno prijavnico s seznamom udeležencev, ki jo pošljite na naš naslov po pošti ali elektronski pošti (katja.tajc@fs.uni-lj.si).


Splošne informacije o učnih delavnicah LMPS:

Trajanje učne delavnice: 1 dan, od 8:30 do 16:00 ure

Kraj izvajanja: Laboratorij za meritve v procesnem strojništvu – LMPS (vhod nasproti vratarja), Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

Sodelujoči pri izvedbi:

 • izr. prof. dr. Jože Kutin
 • doc. dr. Gregor Bobovnik
 • doc. dr. Andrej Svete
 • Marjan Pohl, univ. dipl. inž.
 • Peter Sambol, dipl. inž.
 • Primož Žibret, mag. inž. str.

Kotizacija

Kotizacija za posameznega udeleženca učne delavnice je 300 EUR (popust: 10 % za tri ali več oz. 20 % za osem ali več udeležencev iz istega podjetja). Kotizacija vključuje udeležbo na učni delavnici, učno gradivo, malico ter osvežitev med odmori. Delo bo potekalo v majhni skupini z 10 do 18 udeleženci

Kotizacijo bo naročnik plačal na podlagi računa, ki ga bo izvajalec izstavil po zaključku delavnice. Cena ne vključuje DDV. Odjave že prijavljenih udeležencev so možne do enega tedna pred začetkom učne delavnice; pri kasnejši odjavi zaračunamo 70 % kotizacije.

Kontaktni podatki

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate preko elektronske pošte katja.tajc@fs.uni-lj.si ali nas pokličete na telefonsko številko 01/477 11 19.