Izobraževanje – Učne delavnice


V zadnjih letih smo v laboratoriju LMPS organizirali že več deset učnih delavnic, ki so namenjene dopolnilnemu izobraževanju osebja iz industrije. Na njih obravnavamo različne vsebine, ki so povezane s področjem meroslovja:

 • obvladovanja merilne opreme,
 • analiza merilne negotovosti,
 • merjenje tlaka,
 • merjenje temperature,
 • merjenje pretoka kapljevin,
 • merjenje pretoka plinov,
 • merjenje relativne vlažnosti,
 • tehnične zahteve standardov SIST EN ISO/IEC 17025, SIST EN ISO/IEC 17020,
 • obdelava merilnih signalov,
 • avtomatizacija merilnih sistemov,
 • eksperimentalna mehanika tekočin ipd.

Učne delavnice laboratorija LMPS so uporabne za vse tiste, ki se v podjetjih ukvarjajo z nabavo merilne opreme, pripravo merilnih in nadzornih sistemov, izvajanjem meritev, vrednotenjem izmerkov, umerjanjem, zagotavljanjem merilne sledljivosti in kakovosti procesov … Glavna lastnost naših delavnic je praktična oziroma eksperimentalna predstavitev danih vsebin, z izvajalci, ki so strokovno usposobljeni in imajo praktične izkušnje na obravnavanem področju.

Trenutno so načrtovane štiri učne delavnice s področja temperature, tlaka, pretoka in merilne negotovosti, katerih vsebina je podrobneje predstavljena v nadaljevanju. V primeru, če trenutno ni objavljene vsebine v posamezni učni delavnici, ki vas zanima, vas prosimo, da nam sporočite želje vašega delovnega okolja. 

  

Informacije o vsebini učnih delavnic LMPS

 

Učna delavnica: MERJENJE TEMPERATURE

Termin izvajanja: preložen v leto 2022 (točen termin bo določen kasneje – nekaj mesecev pred izvedbo učne delavnice)

Vsebina učne delavnice:

 • Izhodišča merjenja temperature.
 • Kratek pregled merilnih metod za merjenje temperature.
 • Praktični primeri merjenja temperature z uporovnimi merilniki temperature in termopari.
 • Praktični primeri vrednotenja temperaturno reguliranih prostorov.
 • Praktični primer merjenja površinskih temperatur: dotikalno merjenje, infrardeča termometrija.

Prijava

Na učno delavnico se prijavite s potrjeno prijavnico s seznamom udeležencev, ki jo pošljite na naš naslov po pošti ali elektronski pošti (umerjanja@fs.uni-lj.si). 

   


Učna delavnica: VREDNOTENJE MERILNE NEGOTOVOSTI IN OBVLADOVANJE MERILNE OPREME

Termin izvajanja: preložen v leto 2022 (točen termin bo določen kasneje – nekaj mesecev pred izvedbo učne delavnice)

Vsebina učne delavnice:

 •  Pregled temeljnih meroslovnih pojmov, ki definirajo lastnosti merilne opreme in kakovost merilnega rezultata.
 • Zahteve glede obvladovanja merilne opreme v veljavnih mednarodnih standardih in vodilih (ISO/IEC 17025 ipd.).
 • Vsebina poročila o umerjanju in praktični primeri vrednotenja merilne zmogljivosti merilne opreme iz rezultatov umerjanja.
 • Praktični primeri vrednotenja merilne negotovosti neposrednih in posrednih meritev po veljavnih mednarodnih standardih in vodilih (JCGM 100:2008 ipd.).

Prijava

Na učno delavnico se prijavite s potrjeno prijavnico s seznamom udeležencev, ki jo pošljite na naš naslov po pošti ali elektronski pošti (umerjanja@fs.uni-lj.si). 

  

Učna delavnica: MERJENJE IN UMERJANJE NA PODROČJU TLAKA

Termin izvajanja: preložen v leto 2022 (točen termin bo določen kasneje – nekaj mesecev pred izvedbo učne delavnice)

Vsebina učne delavnice:

 •  Osnove merjenja fizikalne veličine tlak ter kratek pregled merilnikov in merilnih metod, ki se uporabljajo za industrijska in etalonska merjenja tlaka.
 • Vplivne veličine na merilno negotovost merjenja tlaka.
 • Praktični primeri izvajanja postopka umerjanja mehanskih in elektronskih merilnikov tlaka po veljavnih mednarodnih standardih in vodilih (EURAMET/cg-17 ipd.).
 • Podajanje rezultatov umerjanja merilnikov tlaka z oceno merilne negotovosti.

Prijava

Na učno delavnico se prijavite s potrjeno prijavnico s seznamom udeležencev, ki jo pošljite na naš naslov po pošti ali elektronski pošti (umerjanja@fs.uni-lj.si). 

  

Učna delavnica: MERJENJE PRETOKA TEKOČIN

Termin izvajanja: preložen v leto 2022 (točen termin bo določen kasneje – nekaj mesecev pred izvedbo učne delavnice)

Vsebina učne delavnice:

 • Izhodišča merjenja masnega in prostorninskega toka kapljevin in plinov.
 • Obvladovanje pomembnejših virov negotovosti merjenja pretoka tekočin.
 • Kratek pregled merilnih metod za etalonska in industrijska merjenja pretoka tekočin.
 • Praktični primeri merjenja masnega in prostorninskega toka tekočin.
 • Prepoznavanje vgradnih vplivov na delovanje merilnikov pretoka tekočin.
 • Merjenje pretoka puščanja s tlačnimi preizkusi.

Prijava

Na učno delavnico se prijavite s potrjeno prijavnico s seznamom udeležencev, ki jo pošljite na naš naslov po pošti ali elektronski pošti (umerjanja@fs.uni-lj.si). 

  

Splošne informacije o učnih delavnicah LMPS:

Trajanje učne delavnice: 1 dan, od 8:30 do 16:00 ure 

Kraj izvajanja:  Laboratorij za meritve v procesnem strojništvu – LMPS (vhod nasproti vratarja), Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani 

Sodelujoči pri izvedbi:   

 • izr. prof. dr. Jože Kutin
 • doc. dr. Gregor Bobovnik 
 • doc. dr. Andrej Svete
 • Marjan Pohl, univ. dipl. inž.
 • Peter Sambol, dipl. inž.
 • Primož Žibret, mag. inž. str.

Kotizacija

Kotizacija za posameznega udeleženca učne delavnice je 300 EUR brez DDV (popust: 10 % za tri ali več oz. 20 % za osem ali več udeležencev iz istega podjetja). Kotizacija vključuje udeležbo na učni delavnici, učno gradivo, malico ter osvežitev med odmori. Delo bo potekalo v majhni skupini z 10 do 18 udeleženci.

Kotizacijo bo naročnik plačal na podlagi računa, ki ga bo izvajalec izstavil po zaključku delavnice. Odjave že prijavljenih udeležencev so možne do enega tedna pred začetkom učne delavnice; pri kasnejši odjavi zaračunamo 70 % kotizacije.

Kontaktni podatki

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate preko elektronske pošte umerjanja@fs.uni-lj.si ali nas pokličete na telefonsko številko 01/477 11 19.