Umerjanje / Kalibracije – Tlak


Najboljše kalibracijske in merilne zmogljivosti

Celotno prilogo k akreditacijski listini si lahko ogledate na spletni strani Slovenske akreditacije.

Merjena veličina
Measured quantity & field

Območje
Range                            

CMC izražena kot razširjena negotovost
CMC Expressed as an Expanded Uncertainty

Opombe
Notes

Tlak / Pressure

Podtlak / Negative gauge pressure

 

(-95 do/to 0) kPa

4 Pa + 6,0·10-5 · | p|

medij: plin; merilni inštrumenti: mehanski, elektromehanski, tekočinski manometri medium: gas;measuring instruments: mechanical, electromechanical, liquid manometers

Nadtlak / Positive gauge pressure

 

(0 do/to 20) Pa 

4  Pa

medij: plin; merilni inštrumenti: mehanski, elektromehanski, tekočinski manometri medium: gas;measuring instruments: mechanical, electromechanical, liquid manometers

(20 do/to 20000) Pa 

0,1 Pa + 1,5·10-4 · p 

(20 do/to 600) kPa 

4 Pa + 5,0·10-5 · p 

medij: plin; merilni inštrumenti: mehanski, elektromehanski, tekočinski manometri, tlačne tehtnice medium: gas;measuring instruments: mechanical, electromechanical, liquid manometers, pressure balances

(600 do/to 10000) kPa

27 Pa + 3,9·10-5 · p + 5,3 ·10-15 · p2   

(0,1 do/to 0,5) Mpa 

50 Pa

medij: olje; merilni inštrumenti: mehanski, elektromehanski manometri, tlačne tehtnice medium: oil;measuring instruments: mechanical, electromechanical manometers, pressure balances

(0,5 do/to 80) MPa

20 Pa + 4,2·10-5 · p + 5,3 ·10-15· p2

Absolutni tlak / Absolute pressure

 

(1 do/to 700) kPa

6,0 ·10-5 · p
(ne/not < 20 Pa) 

medij: plin; merilni inštrumenti: mehanski, elektromehanski, tekočinski manometri, tlačne tehtnice medium: gas;measuring instruments: mechanical, electromechanical, liquid manometers, pressure balances

(0,7 do/to 10,1) MPa

27 Pa + 3,9·10-5 · pa + 5,3 ·10-15· pa2

(0,2 do/to 0,6) MPa

55 Pa 

medij: olje; merilni inštrumenti: mehanski, elektromehanski manometri, tlačne tehtnice medium: oil;measuring instruments: mechanical, electromechanical manometers, pressure balances

(0,6 do/to 80) MPa

22 Pa + 4,2·10-5 · pa + 5,3 ·10-15· pa2